Динамично лято се очертава пред екипа, децата и младежите на БАЛИЗ – Плевен

14.06.2017 16:18

Проектни инициативи обещават динамично лято за екипа на  Сдружение „БАЛИЗ“-гр.Плевен, както и за деца и младежи със затруднения в обсега на дейността на организацията. За това какво предстои ни информира Катина Василева, председател на Сдружение „БАЛИЗ“-гр.Плевен.

„Към момента организацията реализира успоредно два проекта. Единият е насочен към  деца с увреждания, а другия към младежи с интелектуални затруднения, очакваме резултати и от още две депозирани проектопредложения.

През май тази година получихме одобрение за проект „Аз мога-подкрепи ме“ от Асоциация „БАЛИЗ“-Плевен, който цели повишаване на информираността на родители и специалисти относно възможностите за упражняване на граждански права на лица с интелектуални затруднения чрез подкрепено вземане на решение и развитие на мрежи за подкрепа на територията на Общините Плевен, Пордим и Тетевен“. Дейностите по проекта вече стартираха, предстои двудневно изнесено обучение за младежи с интелектуални затруднения, родители и специалисти в социалната сфера. Обучението ще се проведе в гр. Дряново на 18 и 19 юни. Предвижда се след приключване на всички дейности /м. септември 2017г./, да се организира заключителна конференция за отчитане на резултатите от инициативата и популяризиране на алтернативния подход за упражняване на граждански права от лица с интелектуални затруднения.

Другият проект „Тридневен уъркшоп „Здравей, мое лято“ , който вече е одобрен е насочен към деца с увреждания, потребители на социалната услуга ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ОБЩИНА ПЛЕВЕН. Подготвихме проектно предложение към Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила“  и като подарък за 01.06.2017г. – ден на детето, получихме одобрение за проекта. Така наред с изненадите в тържеството за празника, успяхме да поднесем на децата и техните родители  още една.

Проект „Тридневен уъркшоп „Здравей, мое лято“ предвижда провеждане на  тридневно изнесено мероприятие сред природата за деца с увреждания и техните родители, целта е  да се стимулира цялостното детско развитие – формиране и обогатяване на знания за околната действителност, формиране на положителни нагласи у децата и родителите към природата и подпомагане процеса на социална вградимост чрез комплексни обучителни и арт терапевтични занятия на открито и сред природата. Много забавни изненади като горски карнавал, лагерен огън и други в момента са в процес на подготовка за да бъдат осъществени в следващия месец – 24, 25, 26 юли 2017г. И за тази инициатива предвиждаме заключително събитие за информираност на обществеността и колеги от социалната сфера.

Стремим се да работим, следвайки стриктно приоритетите на организацията, като в дейността си гледаме да обхванем деца, младежи и техните родители в директна обучителна и терапевтична дейност. Успоредно с което дейността ни по застъпничество и лобиране за правата на хората с интелектуални затруднения, внедряване на иновативни подходи за работа и търсене на нови възможности за подкрепа не остава на последен план. Надявам се скоро да можем да се похвалим и с други инициативи, за които както казах очакваме резултат“, споделя Катина Василева.

Снимка: БАЛИЗ-Плевен, архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: