В Долна Митрополия вече е факт първият саниран жилищен блок по Програмата за енергийна ефективност

07.06.2017 10:33

В резултат на подписан тристранен Договор за целево финансиране № ЕЕ1018/16.06.2015 г. между Община Долна Митрополия, Българска банка за развитие и Областна администрация Плевен, беше изпълнено санирането на жилищен блок на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 66 в гр. Долна Митрополия и на 18.05.2017 г. е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. Всички дейности по обновяването на сградата са финансирани по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.


Санирането на блока започна през ноември 2016 година. Строително-монтажните работи обхванаха и 3-те входа на блока. В обновената сграда живеят над 75 души, чиито апартаменти са обновени със 100% безвъзмездна финансова помощ по Програмата. Положена е изолация на фасадата, изцяло е подменена дограмата на апартаментите; обновени са и общите части на сградата и е подменено осветлението в тях с енергоспестяващо; положена е топлоизолация и хидроизолация на покрива. През април строително-монтажните дейности приключиха, с което 34 домакинства вече се ползват от напълно благоустроения блок.
Изпълнител на строително-монтажните работи, заложени по проекта е „Ванков-Дунев” ООД. Контролът над строителния процес и изготвянето на необходимата документация – от откриването на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация бе поверен на „Ведипема” ЕООД.
Освен ползите за хората, с изпълнението на програмата се реши и проблемът с визията на сградата и се подобри обликът на централната част на града.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: