Интермес

Безплатни неврологични прегледи се провеждат в УМБАЛ – Плевен

30.05.2017 10:13

Екипът на Клиниката по неврология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен провежда месец на безплатни изследвания за пациенти с неврологични проблеми. Инициативата се организира съвместно с Credoweb. Прегледите се провеждат всеки четвъртък от 10 до 12 ч. в рамките на месец от 25 май. Телефонът за записване е: 064/ 886 278. Целта е да проверят състоянието си хора в активна творческа възраст след 50 г. с повишен риск от мозъчносъдови инциденти. При тях ще са проведе комплексно изследване, което ще включва насочена неврологична анамнеза за настоящи оплаквания като главоболие, световъртеж, намалена възможност за концентрация, паметови нарушения, фамилна обремененост, измерване на артериално налягане, неврологично изследване, в което ще се търсят дискретни неврологични симптоми. Също ще се провежда и невро-психологично изследване от лицензиран невропихолог за наличие на ранни конгнитивни нарушения, които не нарушават обичайните ежедневни и професионални активности на пациентите и остават незабелязани от тях. При някой от пациентите със значими рискови фактори като захарен диабет, артериална хипертония и дислипидемия ще се проведе доплерово изследване на сънните артерии за откриване на асимптомни патологични изменения- стенози.

Целта е проектът да се утвърди като прекрасна възможност да бъдат своевременно обхванати и профилактирани пациенти в млада възраст, застрашени от възникване на мозъчен инсулт, казва Началникът на Клиника по неврохирургия доц. д-р Мая Дановска. Печално известно е, че България, заема водещи позиции в Европейския съюз по заболяемост, смъртност и тежка инвалидизация на пациентите с мозъчен инсулт. Тенденцията за подмладяване на тази патология и увеличената продължителност на живота превръщат профилактиката на мозъчен инсулт в актуален и социално значим проблем. За това ние трябва да направим възможна истинската първична профилактика на мозъчносъдовата болест. При вече възникнал мозъчен инсулт, шансовете за пълно възстановяване и връщане на пациентите към нормален начин на живот са ограничени. Мозъчният инсулт представлява сериозен проблем не само за пациента и неговите близки, но е свързан със сериозни финансови и социални последици, заявява доц. Дановска.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: