Некачествена вода са пили жителите на две населени места в Плевенска област

23.05.2017 11:34

Некачествена вода са пили жителите в две населени места в Плевенска област, показва справката на Регионалната здравна инспекция. В село Козар Белене взетите проби са показали отклонение по Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Показателят, по който е засечено отклонението е коли-форми. В град Левски показателят, по който е отчетено отклонение, е мътност.

14 са населените места в Плевенско, където са извършени проверки на питейна вода за периода 8 – 21 май. Няма населени места с въведено режимно водоподаване.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: