Интермес

Плевен сред общините в най-добро финансово състояние за първото тримесечие на годината

20.05.2017 15:06

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините за първото тримесечие на 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване за 2017 г. Анализът на данните показва, че общините подобряват събираемостта на местните приходи и се подобряват финансовите показатели на редица общини. За 2017 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване, спрямо тези за 2016 г. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини.

Комплексният анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи, за първото тримесечие на 2017 г. показва, че с най-добри параметри на тези показатели са общините Банско, Бургас, Kамено, Приморско, Pуен, Bарна, Tроян, Панагюрище, Плевен, Aсеновград, Пловдив, Pусе, Cтолична община, Eтрополе, Cамоков, Tърговище, Kаолиново и Ямбол.

Съответно с най-негативни тенденции по показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност за първото тримесечие на 2017 г.се очертават и следните общини, освен тези, които са в процедура по финансово оздравяване Бойница, Брегово, Kриводол, Hикопол, Сопот, Борино, Aнтон, Aнтоново, Mаджарово.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: