Интермес

Георг Спартански: Бюджет 2017 е максимално реалистичен

10.01.2017 16:26

spartanski

Като максимално реалистичен определи Бюджет`2017 на Община Плевен кметът Георг Спартански по време на публичното обсъждане на проекта. „Не залагаме на прекомерни очаквания, но и не подценяваме възможностите на Общината. Няма предвидено увеличаване на данъци, такси и услуги, в тези им размери се гарантира добра събираемост. Трябва да вложим усилия към изпълнение на приходната част, за да гарантираме разходната”, подчерта г-н Спартански.

Общият размер на бюджета за 2017 година е 82 165 349 лв. В приходната му част предвидените от държавния бюджет средства са 46 054 593 лв., като от тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 41 272 393 лв. От местни приходи по ?юджета на Община Плевен за 2017 година е предвидено да постъпят 35 643 968 лв., в т. ч. от имуществени и други данъци – 16 355 хил. лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данъкът върху недвижимите имоти – 8 млн. лв., който е с традиционно добро изпълнение и подлежи на принудително събиране при продажба на имоти. Планираните от данък върху превозните средства постъпления са 4 млн. лв. и са базирани на въведената система за автоматизиран обмен на данни между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и общините. Вследствие на това, извършване на годишен технически преглед е невъзможно, без данъкът да е заплатен.

В раздел „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” се отразяват предоставените по сметките на европроектите средства, които след верифицирането им се възстановяват по Бюджета на Община Плевен. През 2017 година планираме с авансовите плащания и по-чести искания за междинни плащания от Управляващите органи предоставените заеми от бюджета да бъдат възстановени към края на годината. За успешното реализиране на дейностите от проекти по оперативни програми на ЕС, ще е необходимо да бъдат използвани заеми от фонд ФЛАГ, като се предвижда да са в максимален размер от 10 млн. лв. Те са с едногодишен срок на погасяване. Само за стартирането на проекта за Водния цикъл Община Плевен ще трябва да осигури 2 млн. 50 хил. лв., уточни г-н Спартански.

Що се отнася до записаните в проекта за Бюджет 2017 разходи, предвидени за делегираните от държавата дейности, най-големите са по функция „Образование” – над 32 млн. 724 хил. лв. Общият размер на разходите за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности е 35 643 968 лв.

В Инвестиционната програма на Община Плевен за 2017 година ще бъдат планирани капиталови разходи за общо над 5 млн. 425 хил. лв. по предложения на второстепенни разпоредители с бюджет – делегирани от държавата дейности. Освен от бюджета ще бъдат извършвани инвестиционни разходи и от средства от Европейския съюз. През 2017 година съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ до 50 % от Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да бъде трансформирана след 30.04.2017 година в целеви трансфер за финансиране разходите на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа. „На всички е ясно, че нуждите за ремонт на уличната мрежа са в пъти по-големи от финансовите възможности. Въпреки всичко това ще е един от приоритетите ни – заедно с чистотата и озеленяването, и тази година. Около 20 улици в Плевен ще се ремонтират по ОП „Региони в растеж”, още 10 – с целева субсидия. И ако всяка година се отделят по толкова средства и усилията продължават, положителният ефект върху инфраструктурата ще се усети”, допълни кметът Спартански. Ще бъде направен и проект за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи лампи и за подмяна на кабелите, като се очаква след това сметките за ток и разходите по поддръжка да са поне 2 пъти по-малки.

Що се отнася до детските площадки, през тази година нови няма да се строят, въпреки че през 2016-а има подадени искания за изграждане на 14 нови. Средно по 50 хил. лв. трябват за изграждане на всяка от тях, за да отговарят на съвременните изисквания. В същото време Общината плаща стотици хиляди за възстановяване на щетите от вандализма по съществуващите площадки. За изграждането на нови може да се говори след монтирането и въвеждането на системата за видеонаблюдение със 70 точки. Камери ще има на важни и проблемни места в града, както и на входовете и изходите на Плевен, наблюдението ще е в два центъра – в полицията и в Общината. Така при възникнала катастрофа или критични ситуации ще се подава сигнал в реално време и ще може незабавно да се реагира.

В заключение кметът Спартански подчерта, че Бюджет `2017 е законосъобразен и възможен, а целта му е да се запази досегашната финансова стабилност на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: