Интермес

Ромски медиатор търсят за филиала на Бюрото по труда в Долни Дъбник

07.12.2016 15:06

rabota

Място за трудов посредник – ромски медиатор е обявила Агенцията по заетостта за ДБТ – Долна Митрополия, филиал Долни Дъбник в изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица”.

Кандидатите за длъжността трябва да бъдат регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда”- гр. Долна Митрополия; да се самоопределят от ромски произход, да владеят и упражняват ромския език; да имат минимум средно завършено образование; да притежават умения за работа с компютър – MS Office (Word, Excel), електронна поща, интернет.

Освен това трябва да познават и да се ползват с уважение от представителите на ромската общност в населеното място, като предимство имат препоръчани лица от местни ромски лидери и организации; да имат опит в решаването на проблеми сред общността, чрез участие в проекти и програми, съвместно с местни структури от неправителствения сектор и т.н.

Ромският медиатор ще трябва да  провежда индивидуални и групови срещи с неактивните и обезкуражени лица, с оглед мотивиране за регистрация в ДБТ и ползване на посреднически услуги за заетост и обучение; ще прилага индивидуален подход в работата с младежи до 29 г. възраст, хората с увреждания и другите лица от неравностойните групи на пазара на труда; ще сътрудничи и търси съдействието на местните ромски НПО, на местната власт, както и представители на други институции и др.

Повече информация за сроковете за подаване на документи и какви са изискванията, прочетете ТУК.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: