Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЗП Цветомир Василев, гр. Плевен

05.08.2016 13:59

slavjanovo

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Основен ремонт на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици“, имот № 220011 разположено в землището на гр.Славяново, област Плевен, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Приета с ПМС № 59/2003 г. обн. ДВ, бр. 25/2003 г. изд. и доп. бр. 3/2006 г., бр. 80/2009 г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г., и бр. 94/2012 г.) е налична в Община Плевен и в офиса на в ЗП Цветомир Василев гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ №27, ет.6, офис15.
ЗП Цветомир Василев

#тагове:

НАЙ-НОВИ: