Интермес

Отдават под наем столовете в три плевенски училища

15.07.2016 11:45

15.07.stol

Община Плевен обяви публичен конкурс, който се провежда чрез предварително подаване в определен срок на писмени предложения на участниците за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот публична общинска собственост, както следва:
Ученически стол в ОУ “Св. Климент Охридски” – Плевен с площ 200 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 170.00 лв. Депозит за участие 200.00 лв.
Ученически стол в СОУ “Иван Вазов” – Плевен с площ 592 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 503.00 лв. Депозит за участие 200.00 лв.
Ученически стол в ОУ “Йордан Йовков” – Плевен с площ 150 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 128.00 лв. Депозит за участие 200.00 лв.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден. Конкурсът ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен пл. Възраждане 2, на 02.08.2016г. от 14.00 часа. Цената на тръжната документация е 36.00 лв. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9.30ч. на 18.07.2016г до 15.00ч. на 28.07.2016г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен. Предложенията за участие ще се подават в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен от 25.07.2016г. до 15.00 часа на 01.08.2016г

#тагове:

НАЙ-НОВИ: