Интермес

Управлението и правата на човека – последна тема в Европейската година на развитие 2015

05.12.2015 15:02

24.06.europe_logo1

Европейският съюз би бил немислим без водещите си принципи – демокрация и човешки права. Всеобщата декларация за правата на човека определя, че: всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Правата на човека са в основата на изграждането на приобщаващи, динамични общества, в които правителствата работят в интерес на хората и в които всички граждани свободно могат да участват в обществения живот. И обратното — когато управлението е неуспешно и човешките права се нарушават, именно най-бедните и уязвимите страдат най-много.

10.12.december1
Ето защо и днес за ЕС продължава да е важно да се преодоляват препятствията, които водят до продължаване на нарушенията на правата на човека; да като се борим с дискриминацията, гарантираме върховенството на закона, изграждаме справедливи и приобщаващи институции. Само така бихме имали човешко достойнство, бихме се борили с бедността, защитавали равенството и бихме предотвратявали конфликти.
Как селски съдилища, подкрепяни от ЕС и Програмата на ООН осигуряват правосъдие- една история от Бангладеш
Селски съдилища, в състав от пет души (местно управление и селяни), провеждат съдебни процеси за дребни спорове. Тяхната цел е да се облекчи натоварването на районните съдилища и да се осигури лесен достъп до правосъдие за уязвимите групи. Средното време за разрешаване на спор в селски съд е 28 дни в сравнение с 5 години в обикновените съдилища. От 2010 г. насам общо 128 000 души и техните семейства са получили достъп до правосъдие посредством селски съдилища. От 2010 г. насам на пострадали лица са присъдени обезщетения на обща стойност 1,6 млрд. евро. Партньорство между ЕС и Програмата на ООН за развитие гарантира функционирането на селски съдилища в съветите на 351 общини. В следващата фаза на проекта ЕС ще помогне на правителството да открие още 1000 селски съдилища.

10.12.december2
Бангладеш постигна своята независимост през 1971 г., а населението и нарасна от около 70 милиона души до 150 милиона. Европейската общност установи дипломатически отношения с Бангладеш през 1973 г., а девет години по-късно Европейската комисия създаде свой офис в Дака, която бе надграден до пълноправна Делегация през 1989 г. По силата на споразумение за сътрудничество между ЕС и Бангладеш от 2001 г. , сега партньорството обхваща търговията и икономическото развитие, правата на човека, доброто управление и на околната среда. Днес повече от половината износ на страната – около 54 % отива в страни от ЕС.

24.06.europe_logo2

#тагове:

НАЙ-НОВИ: