Интермес

Демография и миграция – темата на септември в Европейската година на развитие

13.09.2015 13:00

24.06.europe_logo1

Месечната тематична област в Европейската година на развитие 2015 съвпадна с един от най-горещите месеци за Европейския парламент и Европейската комисия, който премина под знака на тежки дебати за Европа, бежанската криза и овладяването на миграционните потоци.
Но дори да нямаше кризата в Сирия и огромния поток бежанци от войната, промените в демографския профил и мигрирането на хората по цяла свят остават факт.

13.10.september
Какво показва статистиката? Населението на света достигна 7 млрд. души през 2013 г., а според експерти през 2050 г. на Земята ще живеят 9,7 млрд. души, като 7,8 млрд. от тях — в слабо развити страни. От 2014 г. повече от половината световно население живее в градове. Над половината от 232 млн. мигранти в света са в страни с ниски или средни доходи. Повечето са принудени да мигрират поради природни бедствия и икономически трудности, а около 60 млн. бежанци и вътрешно разселени лица по света просто не са имали друг избор, освен да напуснат страната си. Мигрантите могат да бъдат динамичен и продуктивен фактор в обществото, но въпреки това твърде често те не получават помощ, остават уязвими и незабелязани, лесна жертва на експлоатация и трафик на хора. В нашия взаимнозависим свят международните действия и сътрудничеството са много важни за отстояване на правата на мигрантите.
Как помощта от ЕС променя живота на хората по света, които в миналото или днес избират да мигрират? Един пример за подкрепа, чрез Международната организация на труда, която изпълнява глобален проект за действие за мигрантите домашни работници, в частност в Аржентина.
Преди 25 години Мария Перес пристига от Парагвай в Аржентина, за да си търси работа като домашна работничка, без да подозира, че ще се сблъска с факта, че да там за работниците – мигранти няма същите права, както за останалите такива. Днес това вече е променено и в Аржентина има нова политика в областта на миграцията, включително нов закон за домашните работници, който показва ангажимента на правителството на страната за узаконяване и официално признаване на сектора на домашния труд за граждани на Аржентина и чужденци. „Мнозина смятаха, че нашата съдба е да бъдем експлоатирани, но аз никога не загубих вяра, че нещата могат да се подобрят за нас“, казва Мария.
Защо историята на тази обикновена жена е показателна? Защото в света най-малко 53 млн. души, над 83 % от които са жени, си изкарват прехраната като домашни работници. Техният брой нараства стабилно както в развитите, така и в развиващите се страни. Те чистят, готвят, гледат деца, грижат се за възрастни хора и изпълняват различни други задачи. Домашните работници имат безценен икономически, социален и културен принос към своите страни на произход, към транзитните и приемащите държави, но този принос често се пренебрегва. В резултат на това те са изключени от защитата на националното законодателство, работят твърде много часове, получават ниско заплащане и почти нямат достъп до социална закрила.
В отговор на специфичните предизвикателства, пред които са изправени мигрантите домашни работници, през 2013 г. Международната организация на труда (МОТ) започна „Глобална програма за действие относно мигриращите домашни работници и членовете на техните семейства“ с финансиране от ЕС. Целта на програмата е отстояване на човешките и трудовите права на тези особено уязвими работници в целия свят, като се вземат мерки във връзка с факторите, които ги излагат на риск от експлоатация и малтретиране. Това глобално действие открива пътя към промяна за милиони домашни работници в Аржентина и по света.

9.09.eu_

#тагове:

НАЙ-НОВИ: