Мир и сигурност в света – приносът на Европейския съюз

15.05.2015 9:52
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

24.06.europe_logo1

Месец април в Европейската година на развитие е посветен на мира и сигурността. Конфликтите и бедността са толкова тясно свързани – насилието се отразява по отрицателен начин върху развитието и обратно – бедността често е сред основните причини за конфликти по света.

24.06.june
Европейският консенсус за развитие (2006 г.) призна необходимостта от предотвратяване на конфликти, решаване на конфликти и изграждане на мир и от „справяне с първопричините за насилствени конфликти, включително бедността, деградацията, експлоатацията и неравното разпределение и достъп до земя и природни ресурси, слабото управление, нарушаването на правата на човека и неравенството между мъжете и жените“. ЕС призна също така важността на вземането на мерки по отношение на държавната нестабилност чрез сътрудничеството за развитие: повече от две трети от ресурсите на Европейския фонд за развитие и повече от половината от ресурсите на Инструмента за сътрудничество за развитие за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат насочени към хора, които се намират в ситуация на нестабилност.
От известно време обаче ЕС подкрепя мира и решаването на конфликти чрез целенасочени финансови инструменти. Механизмът за подкрепа на мира в Африка е един от най-иновативните инструменти, тъй като позволява ресурси на Европейския фонд за развитие да бъдат използвани за мирни операции. От 2004 г. ЕС е предоставил над 1,2 милиарда евро чрез Механизма за подкрепа на мира в Африка, за да се подпомогне изграждането на мира и сигурността в Африка и за да се финансират водени от Африка операции за подкрепа на мира в Сомалия (AMISOM), Мали (AFISMA) и Централноафриканската република (MISCA). В допълнение, Инструментът на ЕС, допринасящ за стабилността и мира, има общата цел да предотвратява конфликти, да изгражда мира и да взема мерки по конкретни световни и възникващи заплахи (тероризъм, организирана престъпност, изменение на климата), които могат да попречат на постигането на целите за развитие и сътрудничество. За периода 2014 – 2020 г. Инструментът на ЕС, допринасящ за стабилността и мира, е в размер на 2,34 милиарда евро, от които 70% се отпускат за подпомагане за отговор при кризи.
С присъединяването си към ЕС България пое ангажимент да подпомага по-слабо развитите страни, определени като партньори и получатели на такава помощ. Българската помощ за развитие и хуманитарна помощ служат за реализирането на целите и задачите на външната политика на България, насочени към укрепването на международния мир и сигурност и намаляване на бедността. Непосредствен приоритет са зоните на риск и нестабилност и държавите в преход на Балканите, в Черноморския регион, Средиземноморието и Близкия изток.
Когато помощта на световната общност, на ЕС не достига и не помага идват проблемите в самите страни членки на Евросъюза – потока от емигранти от Близкия Изток към Европа вече е сериозно предизвикателство. Нестабилността в Близкия Изток и Северна Африка, все повече се засилва и оттам идват нови бежански вълни. Ние на Балканите сме точно на техния път. Правилният подход е да се потърси бързо и мирно решение на конфликтите в Близкия Изток и да се преустанови агресията в Сирия.
Чрез политиките и програмите за развитие на ЕС трябва се реагира на конфликтите, да се изгражда устойчивост и да се помага на засегнатите страни да се върнат към устойчиво развитие, така че тяхното население да може да живее в мирни и стабилни общества.

24.06.europe_logo2

 

9.09.eu

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

НАЙ-НОВИ: