Интермес

Равният достъп до здравни грижи е основен елемент на сътрудничеството на ЕС за развитие

21.04.2015 12:21

24.06.europe_logo1

Въпреки че векът вече е 21-ви, технологиите и иновациите са в своя бум, все още милиони хора в бедните и развиващи се страни по света страдат или умират от предотвратими или излечими заболявания и здравословни проблеми, включително ХИВ/СПИН, белодробни възпаления, туберкулоза, малария, усложнения по време на бременност и след раждане.

24.06.april
Бедността е една от главните причини за лошото здравословно състояние. Бедните хора често са лишени от чиста вода, канализация, достойна работа и достъп до информация, здравни услуги и медицински грижи. По изчисления на Световната здравна организация (СЗО) 100 милиона души изпадат в бедност всяка година, а други 150 милиона се сблъскват със сериозни финансови затруднения, поради наличието на медицински разходи.
Епидемията от ебола в Западна Африка привлече вниманието към нуждата от международно сътрудничество в здравния сектор, както и към предизвикателствата, пред които са изправени здравните системи в много от развиващите се страни. ЕС и неговите държави членки застанаха начело на усилията за справяне с кризата, предизвикана от епидемията от ебола, като се ангажираха да предоставят над 1,2 милиарда евро под формата на хуманитарна помощ, ранно възстановяване и подкрепа за развитие, както и финансиране за фармацевтичните изследвания.
За да се подобри здравето на милиони хора в развиващите се страни, ЕС увеличава повече от два пъти финансирането си за ваксини и имунизации по света. Всяка година 1,5 млн. деца умират от болести, които могат да бъдат избегнати с поставянето на обикновена ваксина. Затова ЕС увеличава своето финансиране за 2014-2020 г. на 25 млн. евро годишно спрямо около 10 млн. евро през предходните години. GAVI световен алианса— организация с идеална цел, работеща за повишаване на достъпа до имунизации ще използва тези средства, за да предпази още милиони деца от смъртоносни болести в най-бедните страни по света.

24.06.europe_logo2

 

9.09.eu

НАЙ-НОВИ: