Интермес

Европейският съюз в подкрепа на момичетата и жените в развиващите се страни

05.03.2015 16:43

24.06.europe_logo1

Има изследвания, които твърдят, че днес в по-голямата част от света, равенството, а не свободата е звездният стремеж на хората. Причината – в по-голямата част от света днес царува бедността. В много части на света момичетата са поставени в неравностойно положение просто заради своя пол.

24.06.march
Много жени са подложени на дискриминация през целия си живот — например като не им се позволява да посещават училище, когато са малки, като не могат да си намерят добре платена работа, когато пораснат, като нямат достъп до основни здравни услуги за себе си и децата си и като им се отказва право на социална закрила и наследство в по-късна възраст. Цялото общество ще има полза, ако на момичетата се даде същия достъп до образование като на момчетата, а на жените — същите ресурси и възможности като на мъжете. Това е особено важно в по-бедните страни и общности, където жените често са гръбнакът на икономиката.
От години ЕС поддържа здравни, образователни и социални програми за жените в нуждаещите си страни, като Кения например. Здравето и достъпът до здравни грижи също все още е глобален проблем. Жените в Кения нямат дори помощ при раждането на децата си, което показват данните за смъртността сред родилките: 488 на 100 000 раждания на живи деца, а детската смъртност е 52 на 1000 родени живи деца. От 2008 г. ЕС подпомага интервенции на стойност 18,3 млн. евро с цел подобряване на здравето на родилките, семейното планиране и храненето. Благодарение само на един проект с европейски средства „Спасете децата“ в Мандера, Кения 100 000 жени, 20 000 бременни, 90 000 деца и кърмачета ще получат квалифицирана медицинска помощ.
17 % от пълнолетните хора по света не могат да пишат или да четат, две трети (493 милиона) от тях са жени – съотношение, което не се е променило много през последните 20 години. Жените и момичетата, които се опитват да получат достъп до образование, продължават да се изправят пред много препятствия: от натиск за брак в ранна възраст и задължения в домакинството до дискриминация на пазара на труда.

24.06.europe_logo2

 

9.09.eu

НАЙ-НОВИ: