Интермес

2015 – първата Европейска година, посветена на външната дейност на Европейския съюз и ролята на Европа в света

17.01.2015 10:53

24.06.europe_logo1

Обявяването на 2015 за Eвропейска година на развитието е уникална възможност да се покаже и заяви ангажираността на Европа за изкореняването на бедността по света.

24.06.january
Мнението на гражданите на ЕС, изследвано от „Евробарометър” показа, че са съгласни, че борбата с бедността в развиващите се страни трябва да бъде един от основните приоритети на Европейския съюз, макар повече от половината от хората да не знаят къде точно отива тази помощ. Ето защо основна цел на Годината на развитие ще бъде да се обясни на европейските граждани как функционира помощта на ЕС за развиващите се стани по света и да ги убеди, че тя наистина има реално и трайно значение, защото да възможност на хора по света, живеещи в бедност не по своя вина, да си изкарват прехраната и прехраната на своите семейства и общности.
В един бързо променящ се свят границите между развиващи се и развити страни стават все по-неясни. Някои страни, които преди бяха развиващи се, се превръщат в донори, докато други остават в капана на бедността.
Да се помага на развиващите се страни по света да изградят мирни и проспериращи общества не е просто въпрос на справедливост. Това ще допринесе и за един по-сигурен свят, с повече икономически и търговски потенциал за Европа.
Помощта на ЕС е насочена към най-нуждаещите се.
ЕС предоставя помощ за развитие на около 150 страни по света — от Афганистан до Зимбабве. През последните години обаче в няколко развиващи се страни имаше силен икономически растеж и те успяха да намалят бедността. В периода 2014-2020 г. около 75 % от помощта от ЕС ще бъде за бедни страни, които освен това често биват тежко засегнати от природни бедствия или конфликти — нещо, което поставя техните граждани в особено уязвимо положение. Освен това ЕС е единственият донор в света, който помага на всички страни, които са уязвими или страдат от конфликти.
Благодарение на финансирането от ЕС, през последното десетилетие почти 14 млн. деца тръгнаха на начално училище, над 70 млн. души получиха достъп до питейна вода с по-добро качество, а на повече от 7,5 млн. раждания присъстваха квалифицирани здравни работници, спасявайки живота на майки и деца.
Всеки от 12-те месеца на годината ще е посветен на различна тема, като тази за януари е „Европа и света”.

24.06.europe_logo2

 

9.09.eu

НАЙ-НОВИ: