Започва доизграждането на магистрала „Хемус“ от Ябланица до разклона Плевен – Ловеч

09.01.2015 14:07

9.01.mrrb

Днес Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ стартира ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“. Това информират от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
С възлагането на дейностите по процедурата ще стартира доизграждането на автомагистрала „Хемус“, като в рамките на изпълнението по договорите за двете обособени позиции ще бъдат завършени нови 60 км от трасето между Ябланица и пресичането с Път II-35 (Плевен-Ловеч).
Процедурата е двуетапна, като на етап преквалификация ще се извърши проверка за съответствие на възможностите на кандидатите с минималните изисквания за технически възможности, квалификация, икономическо и финансово състояние.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: