Интермес

РЗИ – Плевен заверява новоиздадените здравни книжки на фризьори и козметици

12.01.2014 10:00

12.01.rzi

Във връзка с измененията на Наредба №15/2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, в звеното за административно обслужване на РЗИ – Плевен на етаж 1 се извършва заверяване на лични здравни книжки. Това информират от Регионалната здравна инспекция в нашия град. Звеното работи всеки делничен ден от 8.30 до 17 ч.
За заверката са необходими заявление по образец, документ за самоличност, удостоверение за настоящ адрес и попълнена съгласно изискванията на наредбата лична здравна книжка и поставена снимка. От РЗИ напомнят, че на заверка подлежат новоиздадените личните здравни книжки. Заверката на издадените до влизането в сила на промените лични здравни книжки ще се извършва след извършване на съответните периодични изследвания и преглед от личен лекар, съгласно изискванията на чл.5 от Наредбата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: